Trang ChủQuản lý tài khoảnThông báoCâu hỏi thường gặpYêu cầu hỗ trợTải tài liệu

Đơn đặt hàng
Trang hiện hành: Đơn đặt hàng

Dịch vụ:

CPU
HDD
Ram
Băng Thông
VPS-VN01

250,000 VND 1 tháng
1 Core
20 GB
512 MB+512 MB
UnlimitedVPS-VN02

400,000 VND 1 tháng
2 Core
40 GB
1024 MB+512 MB
UnlimitedVPS-VN03

700,000 VND 1 tháng
3 Core
60 GB
2048 MB+512 MB
UnlimitedVPS-VN04

1,200,000 VND 1 tháng
4 Core
100 GB
4096 MB+512 MB
Unlimited
Ngôn ngữ: