Trang ChủQuản lý tài khoảnThông báoCâu hỏi thường gặpYêu cầu hỗ trợTải tài liệu

Đơn đặt hàng
Trang hiện hành: Đơn đặt hàng

Dịch vụ:

Disk space
Bandwidth
Domain
SubDomain
Alias Domain
Database/FTP
Redis/Memcached
DDOS Protection
Control Panel
Host-U01

150,000 VND 3 tháng
1 GB
Unlimited
01
02
02
04
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
Direct AdminHost-U02

90,000 VND 1 tháng
2 GB
Unlimited
01
02
02
04
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
Direct AdminHost-U03

120,000 VND 1 tháng
3 GB
Unlimited
02
04
04
08
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
Direct AdminHost-U04

200,000 VND 1 tháng
5 GB
Unlimited
05
05
05
10
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
Direct Admin
Ngôn ngữ: