Trang ChủQuản lý tài khoảnThông báoCâu hỏi thường gặpYêu cầu hỗ trợTải tài liệu

Đơn đặt hàng
Trang hiện hành: Đơn đặt hàng

Dịch vụ:

CPU
Ram
HDD
Cổng trong nước
Cổng quốc tế(Up/Down)
Data Transfer
Địa chỉ IP
Data Center
DE-SV01
7,500,000 VND 3 tháng
1 x E3 1230
8GB DDR3
2 x 250GB
200 Mbps
4Mbps/10Mbps
Unlimited
1 IP
FPTDE-SV02
MIỄN PHÍ!
1 x E5620
8GB DDR3
2 x 250GB
200 Mbps
4Mbps/10Mbps
Unlimited
1 IP
FPTDE-SV03
MIỄN PHÍ!
1 x E5 2609
8GB DDR3
2 x 250GB
200 Mbps
4Mbps/10Mbps
Unlimited
1 IP
FPTDE-SV04
MIỄN PHÍ!
1 x E5 2620
8GB DDR3
2 x 250GB
200 Mbps
4Mbps/10Mbps
Unlimited
1 IP
FPT
Ngôn ngữ: